PDH là gì? Ý nghĩa của từ pdh - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 27 tháng 1, 2024

PDH là gì? Ý nghĩa của từ pdh

PDH là gì ?

PDH là “Plesiochronous Digital Hierarchy” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PDH

PDH có nghĩa “Plesiochronous Digital Hierarchy”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống phân cấp kỹ thuật số đồng bộ”. Hệ thống truyền dẫn kỹ thuật số trong viễn thông, cho phép đồng bộ tần số giữa các mức khác nhau.

PDH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PDH là “Plesiochronous Digital Hierarchy”.

Một số kiểu PDH viết tắt khác:
+ Pyruvate dehydrogenase: Pyruvat dehydrogenase.
+ Pound–Drever–Hall.
+ Professional Development Hour: Giờ phát triển chuyên môn.
+ Propane Dehydrogenation: Khử hydro propan.
+ Pituitary-dependent hyperadrenocorticism: Cường vỏ tuyến yên phụ thuộc vào tuyến yên.
+ Pennsylvania Department of Health: Sở Y tế Pennsylvania.
+ Paddhari Railway Station: Nhà ga Paddhari.
+ Pennsylvania Department of Highways: Sở Đường cao tốc Pennsylvania.
+ Psychiatric Diseases Hospital: Bệnh viện bệnh tâm thần.
+ Pigment Dispersing Hormone: Hormon phân tán sắc tố.
+ Pound-Drever-Hall.
+ Pars Dista1is Homogenate: Pars Dista1is đồng nhất.

Post Top Ad