POVRAY là gì? Ý nghĩa của từ povray - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 27 tháng 1, 2024

POVRAY là gì? Ý nghĩa của từ povray

POVRAY là gì ?

POVRAY là “Persistence Of Vision Ray Tracer” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ POVRAY

POVRAY có nghĩa “Persistence Of Vision Ray Tracer”, dịch sang tiếng Việt là “Độ bền của máy đánh dấu tia thị lực”. Chương trình tạo hình ảnh 3D sử dụng phương pháp Ray Tracing.
Được phát triển từ năm 1986, POV-Ray tạo ra hình ảnh chất lượng cao bằng cách theo dõi đường tia ánh sáng khi chúng gặp các vật thể, tạo nên hình ảnh chân thực với chi tiết và ánh sáng động.
Phần mềm này có mã nguồn mở và miễn phí, thường được sử dụng cho nghệ thuật máy tính và mô phỏng kỹ thuật.

POVRAY là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng POVRAY là “Persistence Of Vision Ray Tracer”.

Post Top Ad