PSNR là gì? Ý nghĩa của từ psnr - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 26 tháng 1, 2024

PSNR là gì? Ý nghĩa của từ psnr

PSNR là gì ?

PSNR là “Peak Signal-to-Noise Ratio” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PSNR

PSNR có nghĩa “Peak Signal-to-Noise Ratio”, dịch sang tiếng Việt là “Tỉ số tín hiệu cực đại trên nhiễu”. Chỉ số đánh giá chất lượng hình ảnh hay video.
Nó đo sự tương quan giữa tín hiệu nhiễu, cung cấp thông tin về độ chi tiết và độ tương phản.PSNR cao thường đồng nghĩa với chất lượng hình ảnh cao.

PSNR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PSNR là “Peak Signal-to-Noise Ratio”.

Post Top Ad