FAE là gì? Ý nghĩa của từ fae - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 26 tháng 1, 2024

FAE là gì? Ý nghĩa của từ fae

FAE là gì ?

FAE là “Field Application Engineers” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FAE

FAE có nghĩa “Field Application Engineers”, dịch sang tiếng Việt là “Kỹ sư ứng dụng thực địa”. Những kỹ sư hoặc chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật đưa sản phẩm công nghệ vào ứng dụng thực tế cho khách hàng.

FAE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FAE là “Field Application Engineers”.

Một số kiểu FAE viết tắt khác:
+ Fuel-Air Explosive: Nhiên liệu không khí nổ. Loại vũ khí nổ mạnh sử dụng không khí và nhiên liệu hóa học để tạo ra hiệu ứng nổ tương đối lớn.
+ Fetal Alcohol Effects: Tác dụng của rượu đối với thai nhi.
+ Fumaric Acid Esters: Este axit fumaric.
+ Follicle-Associated Epithelium: Biểu mô liên quan đến nang.
+ Fundamental Attribution Error: Lỗi ghi cơ bản.
+ Fund for Adult Education: Quỹ giáo dục người lớn.
+ Fatty Acid Elongase: Axit béo Elongase.
+ Follicular-Associated Epithelium: Biểu mô liên quan đến nang trứng.
+ Food and Agro-process Engineering: Kỹ thuật chế biến nông sản và thực phẩm.
+ Ferulic Acid Esterase: Axit Ferulic Esterase.
+ Federation of Arab Engineers: Liên đoàn kỹ sư Ả Rập.
+ French Antarctic Expedition: Đoàn thám hiểm Nam Cực của Pháp.
+ Fire Apparatus Engineer: Kỹ sư thiết bị chữa cháy.
+ Football Academy of Excellence: Học viện bóng đá xuất sắc.

Post Top Ad