NBAD là gì? Ý nghĩa của từ nbad - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 26 tháng 1, 2024

NBAD là gì? Ý nghĩa của từ nbad

NBAD là gì ?

NBAD là “Network Behavior Anomaly Detection” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NBAD

NBAD có nghĩa “Network Behavior Anomaly Detection”, dịch sang tiếng Việt là “Phát hiện hành vi mạng bất thường”. Kỹ thuật giám sát và phát hiện sự bất thường trong hành vi của mạng máy tính.
NBAD sử dụng các thuật toán và mô hình học máy để xác định các hoạt động không bình thường.

NBAD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NBAD là “Network Behavior Anomaly Detection”.

Một số kiểu NBAD viết tắt khác:
+ National Bank of Abu Dhabi: Ngân hàng Quốc gia Abu Dhabi. Ngân hàng có trụ sở tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất.

Post Top Ad