UMPP là gì? Ý nghĩa của từ umpp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 26 tháng 1, 2024

UMPP là gì? Ý nghĩa của từ umpp

UMPP là gì ?

UMPP là “Ultra Mega Power Projects” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ UMPP

UMPP có nghĩa “Ultra Mega Power Projects”, dịch sang tiếng Việt là “Dự án điện siêu lớn”. Dự án năng lượng lớn tại Ấn Độ.
Sản xuất điện năng quy mô rất lớn (4.000 MW trở lên) để đáp ứng nhu cầu tăng cao trong kinh tế quốc gia.
Các dự án UMPP nhấn mạnh tính hiệu quả và sự bền vững.

UMPP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng UMPP là “Ultra Mega Power Projects”.

Một số kiểu UMPP viết tắt khác:
+ Ultra Mega Power Plant: Nhà máy điện cực lớn.

Post Top Ad