PSR là gì? Ý nghĩa của từ psr - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 26 tháng 1, 2024

PSR là gì? Ý nghĩa của từ psr

PSR là gì ?

PSR là “Product Specific Rule” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PSR

PSR có nghĩa “Product Specific Rule”, dịch sang tiếng Việt là “Quy tắc cụ thể của sản phẩm”. Một quy tắc áp dụng trong thương mại quốc tế để xác định các yêu cầu tiêu chuẩn áp dụng cho một sản phẩm hay nhóm sản phẩm cụ thể.
Quy tắc này giúp định rõ các quy định kỹ thuật, chất lượng, hoặc xuất xứ cho từng loại hàng hóa trong thương mại quốc tế.

PSR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PSR là “Product Specific Rule”.

Một số kiểu PSR viết tắt khác:
+ PHP Standard Recommendation: Khuyến nghị tiêu chuẩn PHP.
+ Predictive State Representation: Biểu diễn trạng thái dự đoán. Khái niệm trong trí tuệ nhân tạo, mô hình hóa trạng thái dựa trên dự đoán để hiểu và quản lý hệ thống.
+ Problem Steps Recorder: Máy ghi bước sự cố.
+ Precision Sniper Rifle: Súng trường bắn tỉa chính xác. Loại súng trường được thiết kế để cung cấp khả năng bắn chính xác ở khoảng cách xa cho người bắn tỉa.
+ Panel Self-Refresh: Bảng điều khiển tự làm mới.
+ Potential Support Ratio: Tỷ lệ hỗ trợ tiềm năng. Chỉ số đo lường tỷ lệ người lao động tương lai so với người lao động hiện tại, thường áp dụng trong kế hoạch dự trữ xã hội.
+ Portuguese Sign Language: Ngôn ngữ ký hiệu Bồ Đào Nha.
+ Perimeter Surveillance Radar: Radar giám sát chu vi. Hệ thống radar được sử dụng để theo dõi và giám sát biên giới, ranh giới hoặc khu vực an ninh cụ thể.
+ Price–Sales Ratio: Tỷ lệ giá bán.

Post Top Ad