TAK là gì? Ý nghĩa của từ tak - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 26 tháng 1, 2024

TAK là gì? Ý nghĩa của từ tak

TAK là gì ?

TAK là “Takamatsu Airport” trong tiếng Anh, “Ta” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TAK

**NGOẠI NGỮ

TAK có nghĩa “Takamatsu Airport”, dịch sang tiếng Việt là “Sân bay Takamatsu”. Sân bay quốc tế ở Takamatsu, tỉnh Kagawa, Nhật Bản. Nó phục vụ khu vực Shikoku và các khu vực lân cận.

**VIỆT NGỮ

TAK có nghĩa “Ta” trong tiếng Việt. Một từ ngữ thay thế cho "tôi" trong một số tình huống. Nó thường được sử dụng để diễn đạt bản thân người nói.

TAK là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng TAK là “Ta”, “Takamatsu Airport”.

Viết tắt TAK với nghĩa khác:
+ Total Annihilation Kingdoms: Tổng số hủy diệt - Các vương quốc. Trò chơi chiến thuật thời gian thực phát hành vào năm 1999, là một phần của loạt trò chơi Total Annihilation.

Post Top Ad