W/E là gì? Ý nghĩa của từ w/e - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 26 tháng 1, 2024

W/E là gì? Ý nghĩa của từ w/e

W/E là gì ?

W/E là “Whatever” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ W/E

W/E có nghĩa “Whatever”, dịch sang tiếng Việt là “Sao cũng được”. Thể hiện sự thờ ơ, không quan tâm đến vấn đề nào đó.

W/E là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng W/E là “Whatever”.

Một số kiểu W/E viết tắt khác:
+ Week Ending: Kết thúc tuần.
+ Well Endowed: Trời phú.
+ Whenever: Bất cứ khi nào. Diễn đạt sự linh hoạt về thời gian.
+ What Else: Cái gì khác. Thường được sử dụng để hỏi về thêm thông tin hoặc lựa chọn.
+ Weekend: Cuối tuần. Thời gian cuối tuần, thường bắt đầu từ cuối ngày thứ Sáu đến cuối ngày Chủ Nhật, khi nhiều người nghỉ ngơi và giải trí.

Post Top Ad