R5 là gì? Ý nghĩa của từ r5 - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 27 tháng 1, 2024

R5 là gì? Ý nghĩa của từ r5

R5 là gì ?

R5 là “Round 5” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ R5

R5 có nghĩa “Round 5”, dịch sang tiếng Việt là “Vòng 5”. Ám chỉ vòng đấu thứ 5 trong một cuộc thi hoặc giải đấu, chẳng hạn như trong thể thao hoặc game.

R5 là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng R5 là “Round 5”.

Một số kiểu R5 viết tắt khác:
+ Canon EOS R5.
+ Radeon R5.
+ Region 5: Vùng 5.
+ Receptor 5: Thụ thể 5.
+ Ross Lynch, Rocky Lynch, Riker Lynch, Ellington Ratliff and Rydel Lynch: Ross Lynch, Rocky Lynch, Riker Lynch, Ellington Ratliff và Rydel Lynch.
+ Malta Air Charter: Điều lệ hàng không Malta.
+ Rule 5: Quy tắc 5.
+ Release 5: Phát hành 5.
+ Radio 5: Đài phát thanh 5.

Post Top Ad