KOVO là gì? Ý nghĩa của từ kovo - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 27 tháng 1, 2024

KOVO là gì? Ý nghĩa của từ kovo

KOVO là gì ?

KOVO là “Korea Volleyball Federation” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ KOVO

KOVO có nghĩa “Korea Volleyball Federation”, dịch sang tiếng Việt là “Liên đoàn bóng chuyền Hàn Quốc”. Tổ chức quản lý và phát triển bóng chuyền tại Hàn Quốc, thúc đẩy hoạt động thể thao trong cộng đồng.

KOVO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KOVO là “Korea Volleyball Federation”.

Một số kiểu KOVO viết tắt khác:
+ North Vernon Airport: Sân bay North Vernon.

Post Top Ad