UML là gì? Ý nghĩa của từ uml - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 27 tháng 1, 2024

UML là gì? Ý nghĩa của từ uml

UML là gì ?

UML là “Unified Modeling Language” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ UML

UML có nghĩa “Unified Modeling Language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất”. Ngôn ngữ mô hình hóa tiêu chuẩn được sử dụng trong phát triển phần mềm để mô tả, thiết kế và quản lý hệ thống.

UML là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng UML là “Unified Modeling Language”.

Một số kiểu UML viết tắt khác:
+ University of Massachusetts Lowell: Đại học Massachusetts Lowell. Trường đại học công lập ở Lowell, Massachusetts, Hoa Kỳ, chuyên về nghiên cứu và giáo dục đa ngành.
+ User-Mode Linux: Chế độ người dùng Linux. Dự án mã nguồn mở, cho phép chạy hệ điều hành Linux trong chế độ người dùng.
+ Unified Marxist-Leninist Communist Party of Nepal: Đảng Cộng sản chủ nghĩa Mác - Lê-nin thống nhất Nê-đéc-lan.
+ University of Manitoba Libraries: Thư viện Đại học Manitoba. Hệ thống thư viện của Đại học Manitoba, Canada, cung cấp tài nguyên và dịch vụ hỗ trợ nghiên cứu.
+ Upfront Mortgage Lender: Người cho vay thế chấp trả trước. Người cho vay mà chi phí và chiều cao lãi suất được xác định trước khi vay mua nhà.

Post Top Ad