PUR là gì? Ý nghĩa của từ pur - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 27 tháng 1, 2024

PUR là gì? Ý nghĩa của từ pur

PUR là gì ?

PUR là “Purchase” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PUR

PUR có nghĩa “Purchase”, dịch sang tiếng Việt là “Mua hàng”. Quá trình mua sắm hoặc hành động của việc mua bán một sản phẩm hoặc dịch vụ trong giao dịch thương mại.

PUR là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng PUR là “Purchase”.

Một số kiểu PUR viết tắt khác:
+ Polyurethane: Hợp chất Polyurethane. Một loại polymer được tạo ra từ sự phản ứng giữa isocyanate và polyol, được sử dụng rộng rãi trong sản xuất vật liệu đàn hồi, chống cháy, và keo.
+ Puerto Rico: Pu-éc-tô Ri-cô.
+ Partidul Umanist Român: Đảng Nhân đạo Romania.
+ Party of Unity and Rally: Đảng đoàn kết và tập hợp.
+ Partido de Unión Republicana: Đảng Liên minh Cộng hòa.

Post Top Ad