SAGO là gì? Ý nghĩa của từ sago - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 14 tháng 1, 2024

SAGO là gì? Ý nghĩa của từ sago

SAGO là gì ?

SAGO là “Saudi Grains Organization” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SAGO

SAGO có nghĩa “Saudi Grains Organization”, dịch sang tiếng Việt là “Tổ chức ngũ cốc Saudi”. Tổ chức ở Vương quốc Saudi Arabia chịu trách nhiệm quản lý và giám sát ngành ngũ cốc trong nước. Họ sẽ đảm bảo cung ứng và ổn định thị trường thực phẩm.

SAGO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SAGO là “Saudi Grains Organization”.

Một số kiểu SAGO viết tắt khác:
+ Scientific Advisory Group for Origins of Novel Pathogens: Nhóm cố vấn khoa học về nguồn gốc của mầm bệnh tiểu thuyết.

Post Top Ad