MRX là gì? Ý nghĩa của từ mrx - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 14 tháng 1, 2024

MRX là gì? Ý nghĩa của từ mrx

MRX là gì ?

MRX là “Magnetic Reconnection eXperiment” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MRX

MRX có nghĩa “Magnetic Reconnection eXperiment”, dịch sang tiếng Việt là “Thí nghiệm kết nối lại từ tính”. Dự án nghiên cứu tại Đại học Princeton. Nó tập trung vào việc đánh giá hiện tượng magnetic reconnection trong plasma.

MRX là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MRX là “Magnetic Reconnection eXperiment”.

Một số kiểu MRX viết tắt khác:
+ Mahshahr Airport: Sân bay Mahshahr. Mã IATA của một sân bay tại thành phố Mahshahr, Iran.
+ Mission Readiness Exercise: Bài tập sẵn sàng cho sứ mệnh. Loại bài tập, đợt kiểm tra sẵn sàng trước khi thực hiện một nhiệm vụ quan trọng.
+ Mission Rehearsal Exercise: Bài tập diễn tập nhiệm vụ.

Post Top Ad