CSPP là gì? Ý nghĩa của từ cspp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 14 tháng 1, 2024

CSPP là gì? Ý nghĩa của từ cspp

CSPP là gì ?

CSPP là “Corporate Sector Purchase Programme” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CSPP

CSPP có nghĩa “Corporate Sector Purchase Programme”, dịch sang tiếng Việt là “Chương trình mua hàng trong khu vực doanh nghiệp”. Chương trình mua tài sản của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), có thể liên quan đến việc mua trái phiếu doanh nghiệp.

CSPP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CSPP là “Corporate Sector Purchase Programme”.

Một số kiểu CSPP viết tắt khác:
+ California School of Professional Psychology: Trường tâm lý chuyên nghiệp California. Chương trình liên quan đến đào tạo và hỗ trợ các nhân viên hỗ trợ giáo dục ở California.
+ Civil Society Partnership Program: Chương trình hợp tác xã hội dân sự. Chương trình nhắm đến việc hỗ trợ sự hợp tác và phát triển giữa chính phủ và các tổ chức xã hội dân sự.
+ Center for Space Plasma Physics: Trung tâm Vật lý Plasma Không gian.
+ Community Safety and Policing Program: Chương trình an toàn và chính sách cộng đồng.

Post Top Ad