BUT là gì? Ý nghĩa của từ but - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 14 tháng 1, 2024

BUT là gì? Ý nghĩa của từ but

BUT là gì ?

BUT là “Brno University of Technology” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BUT

BUT có nghĩa “Brno University of Technology”, dịch sang tiếng Việt là “Đại học Công nghệ Brno”. Tên một trường đại học nằm ở thành phố Brno, Cộng hòa Séc. Trường này chuyên về các lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật và khoa học.

BUT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BUT là “Brno University of Technology”.

Một số kiểu BUT viết tắt khác:
+ Beijing University of Technology: Đại học Công nghệ Bắc Kinh. Trường đại học tại Bắc Kinh, Trung Quốc, chuyên sâu trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ.
+ Bathpalathang Airport: Sân bay Bathpalathang.
+ British United Traction: Anh Vương Lực Kéo. Công ty sản xuất xe buýt và đường sắt có trụ sở ở Anh.

Post Top Ad