DXG là gì? Ý nghĩa của từ dxg - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 15 tháng 1, 2024

DXG là gì? Ý nghĩa của từ dxg

DXG là gì ?

DXG là “Data eXchange Gateway” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DXG

DXG có nghĩa “Data eXchange Gateway”, dịch sang tiếng Việt là “Cổng trao đổi dữ liệu”. Cổng giao tiếp hoặc thiết bị để truyền đổi dữ liệu giữa các hệ thống, nguồn thông tin khác nhau.

DXG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DXG là “Data eXchange Gateway”.

Một số kiểu DXG viết tắt khác:
+ degalactosylated xyloglucan: xyloglucan đã khử galactosyl hóa. dXG.
+ DX Graphite: Than chì DX.
+ Dioxolane guanine.

Post Top Ad