SHZ là gì? Ý nghĩa của từ shz - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 28 tháng 1, 2024

SHZ là gì? Ý nghĩa của từ shz

SHZ là gì ?

SHZ là “St. Helens Fault Zone” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SHZ

SHZ có nghĩa “St. Helens Fault Zone”, dịch sang tiếng Việt là “Vùng đứt gãy St. Helens”. Hệ thống nứt đất và lở đất gần núi St. Helens ở Washington, Hoa Kỳ, liên quan đến hoạt động địa chất.

SHZ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SHZ là “St. Helens Fault Zone”.

Một số kiểu SHZ viết tắt khác:
+ Seshutes Airport: Sân bay Seshutes.
+ Syenara language: Ngôn ngữ Syenara.
+ Seismic Hazard Zone: Vùng nguy hiểm địa chấn. Khu vực có rủi ro động đất cao, nơi tiềm ẩn nguy cơ xảy ra động đất mạnh.

Post Top Ad