HOF là gì? Ý nghĩa của từ hof - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 28 tháng 1, 2024

HOF là gì? Ý nghĩa của từ hof

HOF là gì ?

HOF là “Hall Of Fame” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ HOF

HOF có nghĩa “Hall Of Fame”, dịch sang tiếng Việt là “Đại sảnh danh vọng”. Vinh danh những người nổi tiếng hoặc xuất sắc trong một lĩnh vực cụ thể.

HOF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HOF là “Hall Of Fame”.

Một số kiểu HOF viết tắt khác:
+ Higher-Order Function: Chức năng bậc cao hơn. Hàm trong lập trình có khả năng chấp nhận hàm khác như tham số hoặc trả về một hàm.
+ Heads Of Families: Chủ gia đình. HoF.
+ Highest Occupied Floor: Tầng có người ở cao nhất.
+ Human and Organizational Factors: Yếu tố con người và tổ chức.
+ House of Federation: Nhà Liên bang. HoF.

Post Top Ad