SOCOS là gì? Ý nghĩa của từ socos - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 11 tháng 1, 2024

SOCOS là gì? Ý nghĩa của từ socos

SOCOS là gì ?

SOCOS là “Special Operations Command Operating System” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SOCOS

SOCOS có nghĩa “Special Operations Command Operating System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ điều hành chỉ huy hoạt động đặc biệt”.

SOCOS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SOCOS là “Special Operations Command Operating System”.

Một số kiểu SOCOS viết tắt khác:
+ Scenes Of Crime Officers: Cảnh sát điều tra tội phạm. SOCOs.
+ Sustainable Ocean COastal Services: Dịch vụ ven biển bền vững.

Post Top Ad