GATHER là gì? Ý nghĩa của từ gather - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 11 tháng 1, 2024

GATHER là gì? Ý nghĩa của từ gather

GATHER là gì ?

GATHER là “Guidelines for Accurate and Transparent Health Estimates Reporting” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GATHER

GATHER có nghĩa “Guidelines for Accurate and Transparent Health Estimates Reporting”, dịch sang tiếng Việt là “Hướng dẫn báo cáo ước tính sức khỏe chính xác và minh bạch”.

GATHER là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GATHER là “Guidelines for Accurate and Transparent Health Estimates Reporting”.

Một số kiểu GATHER viết tắt khác:
+ Greet, Ask, Tell, Help, Explain, and Return: Chào, hỏi, kể, giúp, giải thích và quay lại.

Post Top Ad