TF là gì? Ý nghĩa của từ tf - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 4 tháng 1, 2024

TF là gì? Ý nghĩa của từ tf

TF là gì ?

TF là “The F*ck” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TF

TF có nghĩa “The F*ck”, dịch sang tiếng Việt là “Cái quái”. Từ này được sử dụng trong ngôn ngữ lóng để thể hiện kinh ngạc hoặc phê phán.
Đồng thời nó cũng có thể là tên một công cụ dòng lệnh giúp tự động sửa lỗi khi bạn nhập sai lệnh hoặc có các lỗi chính tả.

TF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TF là “The F*ck”.

Một số kiểu TF viết tắt khác:
+ Task Force: Lực lượng đặc nhiệm. Đội nhóm được thành lập để thực hiện một nhiệm vụ cụ thể hoặc giải quyết một vấn đề đặc biệt, thường đòi hỏi chuyên môn cao.
+ Too Far: Quá xa. Dùng để phê phán hoặc diễn đạt sự ngạc nhiên về một hành động, ý kiến, hoặc tình huống. Cũng có thể nó đề cập đến khoảng cách giữa 2 nơi.
+ Team fortress: Đội pháo đài.
+ Transformers: Máy biến áp.
+ Terafarad.
+ French Southern Territories: Lãnh thổ phía Nam thuộc Pháp.
+ Training Female: Huấn luyện viên nữ.
+ Tom Ford.
+ Trust Flow: Luồng tin cậy. Khái niệm trong lĩnh vực SEO và tiếp thị trực tuyến, đo lường mức độ tin tưởng và uy tín của một trang web.
+ Transformation: Chuyển đổi.
+ Teaching Fellow: Giảng viên đồng nghiệp. Giáo viên, giảng viên trợ giảng hoặc người thực tập chuyên về việc giảng dạy trong các tổ chức giáo dục, đặc biệt là ở đại học.

Post Top Ad