TGT là gì? Ý nghĩa của từ tgt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 5 tháng 1, 2024

TGT là gì? Ý nghĩa của từ tgt

TGT là gì ?

TGT là “Target” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TGT

TGT có nghĩa “Target”, dịch sang tiếng Việt là “Mục tiêu”. Dùng chỉ kết quả, điểm cuối cùng mà ai đó định hướng và nỗ lực để đạt được.

TGT là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng TGT là “Target”.

Một số kiểu TGT viết tắt khác:
+ Ticket Granting Ticket: Vé cấp vé.
+ Tyrese, Ginuwine, Tank: Tyrese, Ginuwine, Xe tăng.
+ Token Generating Token: Mã thông báo tạo mã thông báo. Đề cập đến một khái niệm trong hệ thống xác thực Kerberos.
+ The Golden Trio: Bộ ba vàng. Cách gọi thân mật cho ba nhân vật chính trong loạt sách Harry Potter của J.K. Rowling.
+ Time to Go: Thời gian để đi. Thời gian còn lại cho một sự kiện hoặc hành động cụ thể nào đó.
+ Ticket Granting Ticket: Giáo viên tốt nghiệp được đào tạo.

Post Top Ad