TID là gì? Ý nghĩa của từ tid - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 10 tháng 1, 2024

TID là gì? Ý nghĩa của từ tid

TID là gì ?

TID là “Target Identification” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TID

TID có nghĩa “Target Identification”, dịch sang tiếng Việt là “Xác định mục tiêu”. Quá trình xác định và nhận biết các mục tiêu, đối tượng, hoặc yếu tố quan trọng trong một tình huồng nào đó.

TID là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TID là “Target Identification”.

Một số kiểu TID viết tắt khác:
+ Ter in die: Ba lần một ngày. Tiếng Latin và sử dụng trong y tế. Nó thường xuất hiện trên đơn thuốc với nghĩa uống "3 lần mỗi ngày".
+ Transaction ID: ID giao dịch. Định danh duy nhất được gán cho mỗi giao dịch trong hệ thống máy tính hoặc giao thức truyền thông.
+ Tidal Volume: Thể tích hồi phục. Lượng không khí di chuyển giữa quá trình hít thở và thở ra thông thường.
+ Temporary ID: ID tạm thời.

Post Top Ad