TQL là gì? Ý nghĩa của từ tql - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 29 tháng 1, 2024

TQL là gì? Ý nghĩa của từ tql

TQL là gì ?

TQL là “Topology Query Language” trong tiếng Anh, “Tường qua lại” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TQL

**NGOẠI NGỮ

TQL có nghĩa “Topology Query Language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ truy vấn cấu trúc liên kết”. Ngôn ngữ truy vấn được sử dụng để tìm kiếm thông tin trong các hệ thống mạng phức tạp.

**VIỆT NGỮ

TQL có nghĩa “Tường qua lại” trong tiếng Việt. Ám chỉ việc trao đổi thông tin, ý kiến giữa các bên khác nhau.

TQL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TQL là “Tường qua lại”, “Topology Query Language”.

Viết tắt TQL với nghĩa khác:
+ Thiết quân luật.
+ The Query Language: Ngôn ngữ truy vấn.
+ Tosca Query Language: Ngôn ngữ truy vấn Tosca. Một ngôn ngữ truy vấn sử dụng để truy vấn và quản lý các tài nguyên đám mây.
+ Total Quality Logistics: Chất lượng toàn diện Logistics. Công ty vận chuyển và logistics tại Hoa Kỳ, chuyên cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa.
+ Titanic Quarter Ltd: Công ty TNHH Titanic Quarter. Công ty phát triển đô thị chịu trách nhiệm xây dựng và quản lý Khu vực Titanic ở Belfast, Bắc Ireland.

Post Top Ad