ASIS là gì? Ý nghĩa của từ asis - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 29 tháng 1, 2024

ASIS là gì? Ý nghĩa của từ asis

ASIS là gì ?

ASIS là “Anterior Superior Iliac Spine” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ASIS

ASIS có nghĩa “Anterior Superior Iliac Spine”, dịch sang tiếng Việt là “Gai chậu trước trên”. Đỉnh xương ở phía trước và trên cùng của xương chậu, dùng để xác định vị trí trong y học và vận động học.

ASIS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ASIS là “Anterior Superior Iliac Spine”.

Một số kiểu ASIS viết tắt khác:
+ Automatic Surface Inspection Systems: Hệ thống kiểm tra bề mặt tự động. Hệ thống tự động kiểm tra bề mặt, thường được sử dụng trong sản xuất để phát hiện và đánh giá khiếm khuyết.
+ American Society for Information Science: Hiệp hội khoa học thông tin Hoa Kỳ. Tổ chức chuyên ngành nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực khoa học thông tin.
+ Ada Semantic Interface Specification: Đặc điểm kỹ thuật giao diện ngữ nghĩa của Ada. Tiêu chuẩn trong ngôn ngữ lập trình Ada, được sử dụng để tương tác với mã nguồn Ada.
+ American Society for Industrial Security: Hiệp hội an ninh công nghiệp Hoa Kỳ.
+ Australian Secret Intelligence Service: Cơ quan tình báo bí mật Úc.
+ Assistant Sub-Inspectors: Trợ lý thanh tra phụ. ASIs.
+ American Society of Industrial Security: Hiệp hội An ninh Công nghiệp Hoa Kỳ.
+ Additional Skill Identifiers: Mã nhận dạng kỹ năng bổ sung. ASIs.
+ Abort Sensing and Implementation System: Hệ thống thực hiện và cảm biến hủy bỏ.
+ Ancillarity-Sufficiency Interweaving Strategy: Chiến lược đan xen phụ trợ-đủ.
+ Area Specific Interventions: Các can thiệp cụ thể theo khu vực. ASIs.
+ American Society of Information Science: Hiệp hội Khoa học Thông tin Hoa Kỳ.
+ Australian Security Intelligence Service: Cơ quan Tình báo An ninh Australia.
+ Alliance of Small Island States: Liên minh các quốc đảo nhỏ.
+ Anadolu Sak Intelligence Scale: Thang đo trí tuệ Anadolu Sak.

Post Top Ad