UOY là gì? Ý nghĩa của từ uoy - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 27 tháng 1, 2024

UOY là gì? Ý nghĩa của từ uoy

UOY là gì ?

UOY là “University Of York” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ UOY

UOY có nghĩa “University Of York”, dịch sang tiếng Việt là “Đại học York”. Một trường đại học nằm ở York, Anh Quốc.
Được thành lập vào năm 1963, trường nổi tiếng với chất lượng giảng dạy và nghiên cứu xuất sắc.
Đào tạo đa ngành, University of York cung cấp môi trường học tập sáng tạo và thuận lợi cho sinh viên quốc tế.

UOY là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng UOY là “University Of York”.

Post Top Ad