UEB là gì? Ý nghĩa của từ ueb - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 27 tháng 1, 2024

UEB là gì? Ý nghĩa của từ ueb

UEB là gì ?

UEB là “University of Economics and Business” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ UEB

UEB có nghĩa “University of Economics and Business”, dịch sang tiếng Việt là “Đại học kinh tế”. Một trường đại học tại Việt Nam, chuyên đào tạo về kinh tế và kinh doanh.

UEB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng UEB là “University of Economics and Business”.

Một số kiểu UEB viết tắt khác:
+ United Effort Brotherhood: Đoàn Kết Nỗ Lực Huynh Đệ. Tổ chức xã hội tại Mỹ, hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và hỗ trợ cộng đồng.
+ Universal Editing Button: Nút chỉnh sửa phổ quát.
+ Unified English Braille: Chữ nổi tiếng Anh thống nhất. Hệ thống chữ Braille chuẩn hóa quốc tế, được sử dụng để viết tiếng Anh bằng chữ Braille.
+ Uganda Electricity Board: Ban điện lực Uganda.
+ University of Sheffield Executive Board: Ban điều hành Đại học Sheffield. Cơ quan quản lý chủ chốt của Đại học Sheffield, chịu trách nhiệm quản lý hành chính và chiến lược của trường.

Post Top Ad