URI là gì? Ý nghĩa của từ uri - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 29 tháng 1, 2024

URI là gì? Ý nghĩa của từ uri

URI là gì ?

URI là “Uniform Resource Identifier” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ URI

URI có nghĩa “Uniform Resource Identifier”, dịch sang tiếng Việt là “Định danh tài nguyên đồng nhất”. Một chuỗi ký tự dùng để định danh một tài nguyên trên Internet, bao gồm URL và URN.

URI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng URI là “Uniform Resource Identifier”.

Một số kiểu URI viết tắt khác:
+ University of Rhode Island: Đại học Rhode Island. Trường đại học công lập tại Rhode Island, Hoa Kỳ, cung cấp nhiều chương trình đào tạo đa dạng.
+ Ultrasound Research Interface: Giao diện nghiên cứu siêu âm.

Post Top Ad