RTV là gì? Ý nghĩa của từ rtv - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 29 tháng 1, 2024

RTV là gì? Ý nghĩa của từ rtv

RTV là gì ?

RTV là “Room Temperature Vulcanizing” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ RTV

RTV có nghĩa “Room Temperature Vulcanizing”, dịch sang tiếng Việt là “Lưu hóa nhiệt độ phòng”. Quá trình chế biến chất liệu, thường diễn ra ở nhiệt độ phòng mà không cần nhiệt độ cao. Thường được sử dụng trong sản xuất chất kết dính silicone.

RTV là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng RTV là “Room Temperature Vulcanizing”.

Một số kiểu RTV viết tắt khác:
+ Retro Television Network: Mạng truyền hình cổ điển.
+ Rapid Terrain Visualization ACTD: Hình ảnh địa hình nhanh ACTD. Dự án thử nghiệm công nghệ đo địa hình nhanh chóng.
+ Return To Vendor: Trả lại nhà cung cấp. Quá trình hoặc giao dịch khi hàng hóa được trả lại nhà cung cấp từ người mua.
+ Ritonavir: Thuốc Ritonavir.

Post Top Ad