PSB là gì? Ý nghĩa của từ psb - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 28 tháng 1, 2024

PSB là gì? Ý nghĩa của từ psb

PSB là gì ?

PSB là “Purple Sulfur Bacteria” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PSB

PSB có nghĩa “Purple Sulfur Bacteria”, dịch sang tiếng Việt là “Vi khuẩn lưu huỳnh màu tím”. Loại vi khuẩn có khả năng quang hợp, sử dụng năng lượng từ ánh sáng và chất hữu cơ, thường sống ở môi trường giàu sulfur.

PSB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PSB là “Purple Sulfur Bacteria”.

Một số kiểu PSB viết tắt khác:
+ Please See Below: Vui lòng xem bên dưới.
+ Photosynthetic bacteria: Vi khuẩn quang hợp.
+ Phosphate solubilizing bacteria: Vi khuẩn hòa tan photphat.
+ Public Security Bureau: Cục Công an.
+ Proton Synchrotron Booster: Bộ tăng cường đồng bộ proton.
+ Pacific Symposium on Biocomputing: Hội nghị chuyên đề Thái Bình Dương về điện toán sinh học.
+ Brazilian Socialist Party: Đảng Xã hội Brazil.
+ Parti Sarawak Bersatu.
+ Presidential Service Badge: Huy hiệu phục vụ tổng thống.
+ Public Sector Banks: Ngân hàng khu vực công.
+ Port Security Boat: Thuyền an ninh cảng.
+ Psychological Strategy Board: Ban chiến lược tâm lý.
+ Public Service Broadcasting: Dịch vụ công cộng.
+ Persistent Slip Bands: Dải trượt liên tục.
+ Plaster School of Business: Trường kinh doanh thạch cao.
+ Payments System Board: Ban hệ thống thanh toán.
+ Pistol Stabilizing Brace: Nẹp ổn định súng lục.
+ Postal Savings Bank: Ngân hàng tiết kiệm bưu điện.
+ Public Sector Bank: Ngân hàng khu vực công.
+ Polytechnic Institute of Sultanah Bahiyah: Học viện Bách khoa Sultanah Bahiyah.
+ Primary Support Base: Cơ sở hỗ trợ chính.
+ Paris School of Business: Trường Kinh doanh Paris.
+ Power Signal Box: Hộp tín hiệu nguồn.
+ Personnel Security Board: Ban An ninh Nhân sự.
+ Punjab & Sind Bank: Ngân hàng Punjab & Sind.
+ Proton Synchrotron Boosters: Bộ tăng tốc đồng bộ proton.
+ Public Service Board: Ban Dịch vụ Công cộng.
+ Public Security Bureaus: Cơ quan Công an.
+ Public Safety Building: Tòa nhà An toàn Công cộng.
+ Penn State Biomodule: Mô-đun sinh học bang Pennsylvania.
+ Belgian Socialist Party: Đảng Xã hội Bỉ.
+ Powell Symmetric Broyden: Powell đối xứng Broyden.
+ Protonated Schiff Base: Cơ sở Schiff được proton hóa.
+ Protected Specimen Brush: Bàn chải mẫu được bảo vệ.
+ Public Service Broadcast: Dịch vụ công cộng.
+ Public Schools of Brookline: Trường công lập Brookline.
+ Problem Sexual Behaviors: Vấn đề về hành vi tình dục.
+ Packet Switching Backplane: Bảng nối đa năng chuyển mạch gói.
+ Para Sport Bond: Trái phiếu thể thao dành cho người khuyết tật.
+ Personnel Services Battalion: Tiểu đoàn Dịch vụ Nhân sự.
+ Parliamentary Service Board: Ban Dịch vụ Quốc hội.
+ Power Signal Boxes: Hộp tín hiệu điện.
+ Pallial-subpallial boundary: Ranh giới dưới khung.
+ Pakistan Sports Board: Ban thể thao Pakistan.
+ Plastic Shopping Bag: Túi mua sắm bằng nhựa.
+ Belgian Socialist Party : Đảng Xã hội Bỉ.
+ Power Systems Branch: Chi nhánh hệ thống điện.
+ Professional Standards Board: Ban Tiêu chuẩn nghề nghiệp.
+ Pressure Sensor B: Cảm biến áp suất B.

Post Top Ad