SNUG là gì? Ý nghĩa của từ snug - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 28 tháng 1, 2024

SNUG là gì? Ý nghĩa của từ snug

SNUG là gì ?

SNUG là “Space Network User's Guide” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SNUG

SNUG có nghĩa “Space Network User's Guide”, dịch sang tiếng Việt là “Hướng dẫn sử dụng mạng không gian”. Hướng dẫn cung cấp thông tin và sử dụng mạng lưới không gian, đặc biệt liên quan đến truyền thông vệ tinh.

SNUG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SNUG là “Space Network User's Guide”.

Một số kiểu SNUG viết tắt khác:
+ National Conservation Areas System: Hệ thống khu bảo tồn quốc gia. Hệ thống khu vực bảo tồn quốc gia tại Hoa Kỳ, quản lý để bảo vệ và duy trì các tài nguyên tự nhiên.
+ National System of Conservation Units: Hệ thống đơn vị bảo tồn quốc gia.
+ National Protected Areas System: Hệ thống khu bảo tồn quốc gia.

Post Top Ad