VERITAS là gì? Ý nghĩa của từ veritas - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 7 tháng 1, 2024

VERITAS là gì? Ý nghĩa của từ veritas

VERITAS là gì ?

VERITAS là “Very Energetic Radiation Imaging Telescope Array System” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ VERITAS

VERITAS có nghĩa “Very Energetic Radiation Imaging Telescope Array System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống mảng kính viễn vọng hình ảnh bức xạ năng lượng cao”. Một hệ thống quan sát được đặt trên mặt đất.
Nó được thiết kế để phát hiện và nghiên cứu tia gamma có năng lượng rất cao.
Có thể giúp các nhà nghiên cứu khám phá nhiều hiện tượng thiên văn như nhân tố hoạt động của các hạt nhân, dư tích siêu tân tinh, và các đợt tia gamma mạnh.

VERITAS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng VERITAS là “Very Energetic Radiation Imaging Telescope Array System”.

Post Top Ad