MEL là gì? Ý nghĩa của từ mel - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 7 tháng 1, 2024

MEL là gì? Ý nghĩa của từ mel

MEL là gì ?

MEL là “Minimum Equipment List” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MEL

MEL có nghĩa “Minimum Equipment List”, dịch sang tiếng Việt là “Danh sách thiết bị tối thiểu”. Một danh sách thiết bị tối thiểu trong ngành hàng không. Nó xác định các thiết bị mà một máy bay có thể hoạt động mà không cần phải tắt đi.
Khi một thiết bị bị hỏng, phi hành đoàn kiểm tra MEL để xác định liệu máy bay có thể tiếp tục chuyến bay hay cần phải sửa chữa trước khi cất cánh.

MEL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MEL là “Minimum Equipment List”.

Một số kiểu MEL viết tắt khác:
+ Maya Embedded Language: Ngôn ngữ nhúng Maya.
+ Michigan Electronic Library: Thư viện điện tử Michigan.
+ Mars Exploration Laboratory: Phòng thí nghiệm thám hiểm sao Hỏa.

Post Top Ad