MOL là gì? Ý nghĩa của từ mol - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 7 tháng 1, 2024

MOL là gì? Ý nghĩa của từ mol

MOL là gì ?

MOL là “Moldovan language” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MOL

MOL có nghĩa “Moldovan language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ Moldova”. Ngôn ngữ chính thức của Cộng hòa Moldova là tiếng Moldova, còn được gọi là tiếng Romanian.

MOL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MOL là “Moldovan language”.

Một số kiểu MOL viết tắt khác:
+ Mole. Đơn vị khối lượng hóa học.
+ Ministry of Labour: Bộ lao động. Cơ quan chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến lao động và việc làm.

Post Top Ad