TIA là gì? Ý nghĩa của từ tia - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 7 tháng 1, 2024

TIA là gì? Ý nghĩa của từ tia

TIA là gì ?

TIA là “Transient Ischemic Attack” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TIA

TIA có nghĩa “Transient Ischemic Attack”, dịch sang tiếng Việt là “Cơn thiếu máu cục bộ thoáng qua”. Một tình trạng y tế mà có các triệu chứng giống như đột quỵ, nhưng nó chỉ kéo dài một thời gian ngắn, thường là ít hơn một giờ.
Mặc dù vậy, nó được xem như một cảnh báo quan trọng về nguy cơ đột quỵ và đòi hỏi chăm sóc y tế ngay lập tức.

TIA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TIA là “Transient Ischemic Attack”.

Một số kiểu TIA viết tắt khác:
+ Total Information Awareness: Tổng số nhận thức về thông tin.
+ Thanks in Advance: Cảm ơn trước.

Post Top Ad