SUK là gì? Ý nghĩa của từ suk - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 7 tháng 1, 2024

SUK là gì? Ý nghĩa của từ suk

SUK là gì ?

SUK là “Start Up Kit” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SUK

SUK có nghĩa “Start Up Kit”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ dụng cụ khởi động”. Bộ công cụ tập hợp các tài nguyên giúp người khởi nghiệp bắt đầu doanh nghiệp của họ.
Nó bao gồm hướng dẫn, mẫu kế hoạch kinh doanh, tài liệu pháp lý, công cụ tiếp thị, và thông tin tài chính.

SUK là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SUK là “Start Up Kit”.

Một số kiểu SUK viết tắt khác:
+ Serial Unknown Killer: Kẻ giết người hàng loạt không rõ danh tính.

Post Top Ad