VSO là gì? Ý nghĩa của từ vso - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 6 tháng 1, 2024

VSO là gì? Ý nghĩa của từ vso

VSO là gì ?

VSO là “Voluntary Services Overseas” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ VSO

VSO có nghĩa “Voluntary Services Overseas”, dịch sang tiếng Việt là “Dịch vụ tình nguyện ở nước ngoài”. Tên tổ chức phi lợi nhuận tại Vương quốc Anh.
Họ chuyên gửi tình nguyện viên đến làm việc trong các dự án phát triển ở các quốc gia đang phát triển.
Mục đích nhằm hỗ trợ cộng đồng thông qua chuyển giao kỹ năng và kiến thức.

VSO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng VSO là “Voluntary Services Overseas”.

Một số kiểu VSO viết tắt khác:
+ Visual Studio Online: Visual Studio trực tuyến.
+ Virtual Service Office: Văn phòng dịch vụ ảo.

Post Top Ad