DA là gì? Ý nghĩa của từ da - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 5 tháng 1, 2024

DA là gì? Ý nghĩa của từ da

DA là gì ?

DA là “Data Analyst” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DA

DA có nghĩa “Data Analyst”, dịch sang tiếng Việt là “Nhà phân tích dữ liệu”. Người chuyên nghiên cứu phân tích dữ liệu để cung cấp thông tin chi tiết và hỗ trợ kinh doanh.
Công việc này bao gồm thu thập, xử lý dữ liệu, sử dụng công cụ phân tích để hiểu xu hướng và đưa ra dự đoán.

DA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DA là “Data Analyst”.

Một số kiểu DA viết tắt khác:
+ Denmark: Đan Mạch.
+ Debtors Anonymous: Con nợ Ẩn danh.
+ Department of the Army: Bộ Lục quân. Tên một cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ.
+ District Attorney: Biện lý quận. Chức vụ trong hệ thống tư pháp của nhiều quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ.
+ Danish language: Tiếng Đan Mạch.
+ Digital Art: Nghệ thuật số.
+ Drug Administration: Cục quản lý dược.

Post Top Ad