WPI là gì? Ý nghĩa của từ wpi - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 27 tháng 1, 2024

WPI là gì? Ý nghĩa của từ wpi

WPI là gì ?

WPI là “Wholesale Price Index” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ WPI

WPI có nghĩa “Wholesale Price Index”, dịch sang tiếng Việt là “Chỉ số giá bán buôn”. Chỉ số giá sỉ đo lường sự biến động giá của hàng hóa và dịch vụ tại cấp độ bán buôn.

WPI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng WPI là “Wholesale Price Index”.

Một số kiểu WPI viết tắt khác:
+ Worcester Polytechnic Institute: Học viện bách khoa Worcester.
+ Whey Protein Isolates: Whey Protein Cô Lập.
+ Widespread Pain Index: Chỉ số đau lan rộng. Một phần của tiêu chí đánh giá để chẩn đoán hội chứng đau cơ fibromyalgia, đo lường đau toàn thân.
+ World Power Index: Chỉ số quyền lực thế giới.
+ World Precision Instruments: Dụng cụ chính xác thế giới.
+ Whittemore Peterson Institute: Viện Whittemore Peterson.
+ Wraps Per Inch: Quấn mỗi inch.
+ Water Pollution Index: Chỉ số ô nhiễm nước.
+ Water Path Instances: Trường hợp đường dẫn nước.
+ Workplace Performance Index: Chỉ số hiệu suất nơi làm việc.
+ Worker's Party of Ireland: Đảng Công nhân Ireland.
+ World Press Institute: Viện báo chí thế giới.
+ Water Power Industries: Công nghiệp điện nước.
+ Women’s Probono Initiative: Sáng kiến ​​Probono của phụ nữ.
+ Wholesale Price-based Inflation: Lạm phát theo giá bán buôn.
+ Wolfgang Pauli Institute: Viện Wolfgang Pauli.
+ World Premier International: Quốc tế hàng đầu thế giới.
+ Women & Politics Institute: Viện Phụ nữ & Chính trị.
+ World Policy Institute: Viện chính sách thế giới.
+ Women Playwrights International: Nhà viết kịch nữ quốc tế.
+ Wisconsin Psychiatric Institute: Viện tâm thần Wisconsin.
+ Work Place Integration: Tích hợp nơi làm việc.

Post Top Ad