XMPP là gì? Ý nghĩa của từ xmpp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 27 tháng 1, 2024

XMPP là gì? Ý nghĩa của từ xmpp

XMPP là gì ?

XMPP là “Extensible Messaging and Presence Protocol” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ XMPP

XMPP có nghĩa “Extensible Messaging and Presence Protocol”, dịch sang tiếng Việt là “Giao thức hiện diện và nhắn tin có thể mở rộng”. Giao thức mở và chuẩn để truyền tin nhắn, hiển thị trạng thái hiện tại trực tuyến.
Nó thường được sử dụng trong ứng dụng nhắn tin thời gian thực. XMPP hỗ trợ tính mở rộng và tương thích đa nền tảng.

XMPP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng XMPP là “Extensible Messaging and Presence Protocol”.

Post Top Ad