YK là gì? Ý nghĩa của từ yk - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 5 tháng 1, 2024

YK là gì? Ý nghĩa của từ yk

YK là gì ?

YK là “You Know” trong tiếng Anh, “Đi” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ YK

**NGOẠI NGỮ

YK có nghĩa “You Know”, dịch sang tiếng Việt là “Bạn biết”. Hoặc có thể hiểu với nghĩa "bạn hiểu", "bạn nắm bắt được".
Nó dùng trong giao tiếp hàng ngày để hỏi xem người nghe có hiểu thông tin đang được truyền đạt hay không.
Đôi khi, nó dùng để đề cập đến việc một người chắc chắn vào một câu nói nào đó của họ.

**VIỆT NGỮ

YK có nghĩa “Đi” trong tiếng Việt. Nhiều bạn trẻ hay dùng từ "yk" thay thế cho từ "đi" trong tiếng Việt. Nó hay xuất hiện trong những tin nhắn, bình luận trên mạng xã hội.

YK là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng YK là “Đi”, “You Know”.

Viết tắt YK với nghĩa khác:
+ Yottakelvin: Có nghĩa 10 mũ 24 Kelvin, tượng trưng cho một nhiệt độ vô cùng cao và không thực tế trong hầu hết các ngữ cảnh vật lý.
+ Yoctokelvin: yK. 10 mũ âm 24 Kelvin - một nhiệt độ vô cùng thấp và không có tế trong vật lý.
+ Yellowknife: Dao vàng. Tên của thành phố, đồng thời cũng là thủ phủ của tỉnh Northwest Territories, Canada.
+ Yüksek Kalite.

Post Top Ad