A1 là gì? Ý nghĩa của từ a1 - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2019

A1 là gì? Ý nghĩa của từ a1

Giải thích a1 là gì và có ý nghĩa ra sao, từ a1 là viết tắt của từ gì, dịch sang nghĩa tiếng Việt lẫn tiếng Anh.

A1 là gì ?

A1 là “Top quality” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ A1

A1 có nghĩa “Top quality”, dịch sang tiếng Việt là “Chất lượng cao”.

A1 là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng A1 là “Top quality”.

Một số kiểu A1 viết tắt khác:
+ Atropine 1%.
+ Excellent: Tuyệt vời.
+ General Audiences: khán giả thường
...

Post Top Ad