A3 là gì? Ý nghĩa của từ a3 - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2019

A3 là gì? Ý nghĩa của từ a3

Giải thích a3 là gì và có ý nghĩa ra sao, từ a3 là viết tắt của từ gì, dịch sang nghĩa tiếng Việt lẫn tiếng Anh.

A3 là gì ?

A3 là “Anytime, Anywhere, Anyplace” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ A3

A3 có nghĩa “Anytime, Anywhere, Anyplace”, dịch sang tiếng Việt là “Mọi lúc, mọi nơi, mọi địa điểm”.

A3 là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng A3 là “Anytime, Anywhere, Anyplace”.

Một số kiểu A3 viết tắt khác:
+ Advanced Autonomous Array: Mảng tự trị nâng cao.
+ Affordable Acquisition Approach: Phương pháp mua lại giá cả phải chăng.
+ Alkaline Trio: Bộ ba kiềm.
+ Accelerated Acquisition Approach: Phương pháp tiếp cận tăng tốc.
+ Automatic Three Speed: Ba tốc độ tự động.
+ Aegean Cronus Airlines: Hãng hàng không Aegean Cronus (nước Hy Lạp).
+ Advanced Avionics Architecture: Kiến trúc điện tử tiên tiến.
+ Antena 3.
+ Adaptive Application Architecture: Kiến trúc ứng dụng thích ứng.
+ Armor/Anti-Armor: Giáp / Chống Giáp.
...

Post Top Ad