CUS là gì? Ý nghĩa của từ cus - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 28 tháng 5, 2019

CUS là gì? Ý nghĩa của từ cus

Giải thích cus là gì và có ý nghĩa ra sao, từ cus là viết tắt của từ gì, dịch sang nghĩa tiếng Việt lẫn tiếng Anh.

CUS là gì ?

CUS là “See You Soon” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CUS

CUS có nghĩa “See You Soon”, dịch sang tiếng Việt là “hẹn sớm gặp lại bạn”.

CUS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CUS là “See You Soon”.

Một số kiểu CUS viết tắt khác:
+ Because: bởi vì.
+ Course: khóa học.
+ Customer: khách hàng.
+ Contiguous United States: Hoa Kỳ tiếp giáp.
+ Common User Subsystem: Hệ thống con người dùng chung.
+ Constant Unit Service: Dịch vụ đơn vị liên tục.
+ Concordia University System: Hệ thống đại học Concordia.
+ Catch-up saccade: bắt kịp.
+ Correctional Unit Supervisor: Giám sát đơn vị sửa chữa.
+ Coherent Unit Set: Bộ đơn vị mạch lạc.
+ Common User System: Hệ thống người dùng chung.
+ Comité Universitaire de Solidarité: Comité Đại học de Solidarité.
+ Compression Ultrasonography: Siêu âm nén.
+ Co-operative Union of Serbia: Liên minh hợp tác xã Serbia.
...

Post Top Ad