SNG là gì? Ý nghĩa của từ sng - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 28 tháng 5, 2019

SNG là gì? Ý nghĩa của từ sng

Giải thích sng là gì và có ý nghĩa ra sao, từ sng là viết tắt của từ gì, dịch sang nghĩa tiếng Việt lẫn tiếng Anh.

SNG là gì ?

SNG là “Synthetic Natural Gas” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SNG

SNG có nghĩa “Synthetic Natural Gas”, dịch sang tiếng Việt là “khí thiên nhiên tổng hợp”.

SNG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SNG là “Synthetic Natural Gas”.

Một số kiểu SNG viết tắt khác:
+ Safety Not Guaranteed: An toàn Không được đảm bảo.
+ Substitute/Synthetic Natural Gas: Khí tự nhiên thay thế / tổng hợp.
+ Sing: ca hát.
+ Synthetic Natural Gas: Khí thiên nhiên tổng hợp.
+ Satellite News Gathering: Thu thập tin tức vệ tinh.
+ Song: bài hát.
+ Secured Network Gateway: Cổng mạng an toàn.
+ Safety Not Guaranteed: An toàn Không được đảm bảo.
+ Somalia National Government: Chính phủ quốc gia Somalia.
+ Social Networking Group: Nhóm mạng xã hội.
...

Post Top Ad