EXM là gì? Ý nghĩa của từ exm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

EXM là gì? Ý nghĩa của từ exm

Giải thích exm là gì và có ý nghĩa ra sao, từ exm là viết tắt của từ gì, dịch sang nghĩa tiếng Việt lẫn tiếng Anh.

EXM là gì ?

EXM là “Exit Message” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ EXM

EXM có nghĩa “Exit Message”, dịch sang tiếng Việt là “Thoát tin nhắn”.

EXM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng EXM là “Exit Message”.

Một số kiểu EXM viết tắt khác:
+ Enterprise Messaging Exchange: Trao đổi tin nhắn doanh nghiệp.
+ Experimental Mechanics: Cơ học thực nghiệm.
+ United Kingdom Civil Aviation Authority: Cơ quan hàng không dân dụng Vương quốc Anh.
+ Email Experience Manager: Quản lý trải nghiệm email.
+ EXaMination: Kiểm tra.
...

Post Top Ad