OAA là gì? Ý nghĩa của từ oaa - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

OAA là gì? Ý nghĩa của từ oaa

Giải thích oaa là gì và có ý nghĩa ra sao, từ oaa là viết tắt của từ gì, dịch sang nghĩa tiếng Việt lẫn tiếng Anh.

OAA là gì ?

OAA là “Older Americans Act” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ OAA

OAA có nghĩa “Older Americans Act”, dịch sang tiếng Việt là “Đạo luật người Mỹ lớn tuổi”.

OAA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OAA là “Older Americans Act”.

Một số kiểu OAA viết tắt khác:
+ Out and About: Đi lại.
+ Operations, Activities and Actions: Hoạt động, hoạt động và hành động.
+ Optician's Association of America: Hiệp hội nhãn khoa Hoa Kỳ.
+ Organization of Africans in the Americas: Tổ chức của người châu Phi ở châu Mỹ.
+ Old Age Assistance: Hỗ trợ tuổi già.
+ Order of American Ambassadors: Huân chương Đại sứ Mỹ.
+ Over the Air Activation Signal: Tín hiệu kích hoạt qua không khí.
+ Open Agent Architecture: Kiến trúc đại lý mở.
+ Operational Assessment Analysis: Phân tích đánh giá hoạt động.
+ Open Access Archive: Lưu trữ truy cập mở.
+ Ohio Aquaculture Association: Hiệp hội nuôi trồng thủy sản Ohio.
+ Over Air Addressing: Địa chỉ qua không khí.
+ Over Actors Anonymous: Diễn viên vô danh.
+ On Air Activation: Kích hoạt không khí.
+ Ontario Association of Architects: Hiệp hội kiến ​​trúc sư Ontario.
+ Obstetric Anaesthetists' Association: Hiệp hội bác sĩ gây mê sản khoa.
+ Outstanding Achievement Award: Thành tựu nổi bật.
+ Oklahoma Aquaculture Association: Hiệp hội nuôi trồng thủy sản Oklahoma.
...

Post Top Ad