LHF là gì? Ý nghĩa của từ lhf - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2019

LHF là gì? Ý nghĩa của từ lhf

Giải thích lhf là gì và có ý nghĩa ra sao, từ lhf là viết tắt của từ gì, dịch sang nghĩa tiếng Việt lẫn tiếng Anh.

lhf là gì

LHF là gì ?

LHF là “Left Hand Facing” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LHF

LHF có nghĩa “Left Hand Facing”, dịch sang tiếng Việt là “Mặt trái”.

LHF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LHF là “Left Hand Facing”.

Một số kiểu LHF viết tắt khác:
+ Louisiana Hemophilia Foundation: Tổ chức Hemophilia Louisiana.
+ Low Hanging Fruit: Quả treo thấp.
+ Left Heart Failure: Suy tim trái.
+ Ladle Heating Furnace: Lò sưởi lò.
+ Let's Have Fun: Cùng vui nào.
+ Letterhead Fonts: Phông chữ.
+ Long Haired Freak: Tóc dài.
+ Lutheran Heritage Foundation: Quỹ di sản Lutheran.
+ Leonberger Health Foundation: Tổ chức Y tế Leonberger.
...

Post Top Ad